Independent Media Centre Ireland     http://www.indymedia.ie
Antrim - Event Notice
Thursday January 01 1970

We Make Our Own History

category antrim | miscellaneous | event notice author Tuesday March 05, 2019 16:51author by Laurence Cox

Social Movements and Social Change in Ireland

A public talk for Féile an Earraigh, the West Belfast Spring Festival, co-organised by Glór na Móna.

Gael-Ionad Mhic Goill, 4 Clós na Carraige Báine, Béal Feirste

Beidh caint agus ceardlann againn leis an ghníomhaí agus údár iomráiteach Laurence Cox ag amharc ar mhodhanna agus straitéisí le haghaigh gluaiseachtaí agus athruithe sóisialta anseo in Éirinn. Is taighdeoir gluaiseachtaí sóisialta díograiseach é Laurence Cox a bhfuil suim ar leith aige i “ngluaiseacht na ngluaiseachtaí” domhanda agus streachailtí frith-dhéine, eagrú lucht oibre in Éirinn, milieux ghulaiseacht shóisialta agus frithchultúir, Búdaithe luath Iatharacha san Áis, taighde teoirice agus páirtíochta an ghníomhaí.

Laurence Cox is an engaged social movements researcher interested in the global “movement of movements” and anti-austerity struggles, working-class community organising in Ireland, social movement milieux and counter-cultures, early western Buddhists in Asia, activist theorising and participatory research.

Related Link: http://feilebelfast.com/wp-content/uploads/2019/02/FanE-19-v4CH-sp-ONLINE.pdf

http://www.indymedia.ie/article/106912

Indymedia Ireland is a media collective. We are independent volunteer citizen journalists producing and distributing the authentic voices of the people. Indymedia Ireland is an open news project where anyone can post their own news, comment, videos or photos about Ireland or related matters.