imc - bcn - Thu Jan 28, 2010 06:27 (es)

FSCat Otro mundo ya es posible!

Desde el primer Fórum Social Mundial celebrado en Porto Alegre el 2001 , pasando por los Fórums Sociales Europeos y los Fórums Sociales locales, estos encuentros de activistas de todo el mundo se han creado como una cita inaludible para debatir y tejer estrategias para el cambio social. De el último FSM que tubo lugar en Belém el gener del 2009, surge la llamada internacional para la realitzación de diferentes fórums locales descentralizados. Se incidió en la necesidad de desenvolupar un proceso de trebajo colectivo en sintonía con la evolución de los efectos de la crisis y las diversas respuestas emergentes. Una constante de los movimientos sociales catalanes ha sido la denuncia y la acción contra un sistema económico que comporta la precariedad y la pobreza, la destrucción y la negación de derechos de las personas y de los pueblos. La crisis agrava estas agresiones, dejando miles de personas en la calle y recortando los derechos laborales, pero también encareciendo el coste de la vida, agravando la destrucción del territorio y fomentando las desigualdades y las guerras. Ésta no es solo una crisis económica, sinó que ha devenido una crisis ecológica, social y ideológica. [Vídeo rueda de prensa FSCat 2010] texto de FSCat

FSCat en Barcelona 30 y 31 de Enero 2010 + Programa de Actividades + Vídeos del FSCat 2010 1, 2 ,3 ,4

28-E Manifestación 19h Jardinets de Gràcia Contra el encuentro de Ministros de Trabajo de la UE

30-G 20h Plaça Universitat. Manifestación: [Una necesidad, no un lujo: Transporte público gratuito!]

Charlas sobre la Cimera de ministros de la guerra de la UE

Noticias relacionadas: FSCat Girona + Neix el FSCat + Declaració de l'Assemblea de Mov. Socials del FSCat 2008 + Imc-Bcn FSCat 2008 (editorial) + Els Fòrums que canviaran el món (Illacrua) + Fòrum Social de Sabadell 2008 + Cap al post-altermundialisme? + El Camp també protesta contra la cimera de ministres de la UE + [Poblenou] Accions contra el capitalisme i la crisi + [FSCat] Document de Assemblea per l'Habitatge Digne de Nou Barris + Tallers sobre decreixement + Si un cec guia un altre cec? + Sortir de la crisi del capitalisme o sortir d'un capitalisme en crisi? + [Ahmedabad, Índia] Conferència global de la Internacional de Resistents a la Guerra + Els Moviments Socials preparen un calendari de mobilitzacions davant la Presidència espanyola de la Unió Europea + Cicle de Conferències: Contra l'Europa dels Estats i el Capital; per l'Europa dels Pobles i els Treballadors + Vídeos Assemblea Unitària No al Cementiri Nuclear + Pintada-mural de contra l'atur, a Sant Andreu + Sabem que ens falta alguna altra cosa + L'acció de desembre al supermercat de Nou Barris + Concentracio contra l'Europa del capital a Cornellà + Acció a Granollers contra l'Europa de l'atur i la precarietat + Accions aquest matí al metro pel transport gratuït

+ info: Globalització ::: No a la Crisi ::: No EU 2010 blog ::: FSCat ::: ComiteDeBenvinguda

imc - bcn - Thu Jan 28, 2010 04:33 (ca)

FSCat Un altre món ja és possible!

Des del primer Fòrum Social Mundial celebrat a Porto Alegre el 2001 , passant pels Fòrums Socials Europeus i els Fòrums Socials locals, aquestes trobades d?activistes d?arreu del món s?han establert com una cita ineludible per debatre i teixir estratègies pel canvi social. Del darrer FSM que va tenir lloc a Belém el gener del 2009, en sorgeix la crida internacional per a la realització de diferents fòrums locals descentralitzats. S?hi va incidir en la necessitat de desenvolupar un procés de treball col·lectiu en sintonia amb l?evolució dels efectes de la crisi i les diverses respostes emergents. Una constant dels moviments socials catalans ha estat la denúncia i l?acció contra un sistema econòmic que comporta la precarietat i la pobresa, la destrucció i la negació de drets de les persones i dels pobles. La crisi agreuja aquestes agressions, deixant milers de persones al carrer i minvant els drets laborals, però també encarint el cost de la vida, agreujant la destrucció del territori i fomentant les desigualtats i les guerres. Aquesta no és només una crisi econòmica, sinó que ha esdevingut una crisi ecològica, social i ideològica.[Vídeo roda de premsa FSCat 2010] text de FSCat

FSCat a Barcelona 30 i 31 de Gener 2010 + Programa d'activitats + Vídeos del FSCat 2010 1, 2 ,3 ,4

28-G Manifestació 19h Jardinets de Gràcia Contra la trobada de Ministres de Treball de l'UE

30-G 20h Plaça Universitat Manifestació: [Una necessitat, no un luxe: Transport públic gratuït!]

Xerrades sobre la Cimera de ministros de la guerra de la UE

Notícies relacionades: FSCat Girona + Neix el FSCat + Declaració de l'Assemblea de Mov. Socials del FSCat 2008 + Imc-Bcn FSCat 2008 (editorial) + Els Fòrums que canviaran el món (Illacrua) + Fòrum Social de Sabadell 2008 + Cap al post-altermundialisme? + El Camp també protesta contra la cimera de ministres de la UE + [Poblenou] Accions contra el capitalisme i la crisi + [FSCat] Document de Assemblea per l'Habitatge Digne de Nou Barris + Tallers sobre decreixement + Si un cec guia un altre cec? + Sortir de la crisi del capitalisme o sortir d'un capitalisme en crisi? + [Ahmedabad, Índia] Conferència global de la Internacional de Resistents a la Guerra + Els Moviments Socials preparen un calendari de mobilitzacions davant la Presidència espanyola de la Unió Europea + Cicle de Conferències: Contra l'Europa dels Estats i el Capital; per l'Europa dels Pobles i els Treballadors + Vídeos Assemblea Unitària No al Cementiri Nuclear + Pintada-mural de contra l'atur, a Sant Andreu + Sabem que ens falta alguna altra cosa + L'acció de desembre al supermercat de Nou Barris + Concentracio contra l'Europa del capital a Cornellà + Acció a Granollers contra l'Europa de l'atur i la precarietat + Accions aquest matí al metro pel transport gratuït

+ info: Globalització ::: No a la Crisi ::: No EU 2010 blog ::: FSCat ::: ComiteDeBenvinguda

imc - bcn - Fri Jan 15, 2010 13:44 (ca)

SOLIDARITAT REBEL

Desde la presó de Aachen, Gabriel Pombo da Silva i Marco Camenish, des de la presó de Suïssa, van llançar una proposta de vaga de fam, del 20 de Desembre 2009 al 1 de Gener del 2010, com a gest d'amor insurrecte en record de totxs els/les companyxs que han donat la seva vida/llibertat en el combat. Aquesta proposta va ser secundada per un grupet de rebels empresonats en diferents presons al llarg del planeta i és un acte d'afirmació cap a la creixent internacionalització de la lluita informal anarquista que s'està produïnt en alguns països de llatino-amèrica, cap a la revolta grega, cap als companys italians que estan sent objecte de repressió i fustigació, cap a les diferents lluites contra les presons a Alemanya, França, Itàlia [ 1 , 2 ], Grècia i Espanya; cap a Tamara, companya anarquista recentment capturada, cap a la resistència del poble Mapuche enfrontat contra els estats xilè i argentí i contra les grans multinacionals del capitalisme internacional; cap a les diferents comunitats mexicanes que s'aixequen enfront d'aquesta genocida guerra a foc lent i cap a totes aquelles persones que lluiten contra el capitalisme i el resisteixen [ 1 , 2 , 3 ]. Les mostres de solidaritat [ 1 , 2 , 3 ] no s'han fet esperar.

A l'estat espanyol, coincidint amb al fi d'any, s'han realitzat diferents actes de suport cap a les persones preses. Als comunicats i convocatòries a Euskal Herria [ 1 , 2 , 3 , 4 ], cal sumar les ja tradicionals marxes de torxes pels i les presxs polítics catalans [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] i les que es realitzen cada cap d'any en record dels i les presxs o pel tancament dels centres d'internament d'immigrants, en diferents localitats de l'estat espanyol [ 1 , 2 , 3 , 4 ].

AMADEU CASELLAS NO INICIARÀ LA VAGA DE FAM QUE HAVIA ANUNCIAT EN EL SEU ÚLTIM COMUNICAT. La campanya per la seva llibertat continua endavant: 23 Gener 2010 Ateneu Popular de Nou Barris
URGENT, Divendres 15 de Gener 2010, nova audiència en la Cort Suprema dels Estats Units, sobre la petició per part de la fiscalia de Philadelphia para executar sense audiència a MUMIA ABU-JAMAL.

Notícies Relacionades: Tamara [ 1, 2, 3 , 4, 5, 6 ] + Amadeu [ 1 , 2 , 3 ] + Ingrés a la presó de Rodrigo del 4F [ 1, 2 ] + Euskal Herria [ 1 , 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 ] + Lluita contra les llargues condemnes [ 1, 2 ] + Centres de menors [ 1 , 2 ] + Detenció Asel Luzarraga a Xile [ 1 , 2 , 3 ] + Lluita del poble Mapuche [ 1, 2 + Núria Pórtulas [ 1 , 2 ] + Alfonso Kubotan [1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ].

+info:: Repressió ::: Presxs al carrer ::: Tamara A La Calle

imc - bcn - Fri Jan 15, 2010 13:31 (es)

SOLIDARIDAD REBELDE

Desde la prisión de Aachen, Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenish, desde la cárcel de Suiza, lanzaron una propuesta de huelga de hambre, del 20 de Diciembre 2009 al 1 de Enero del 2010, como gesto de amor insurrecto en recuerdo de todxs lxs compañerxs que han dado su vida/libertad en el combate. Esta propuesta es secundada por un grupito de rebeldes encarcelados en diferentes prisiones a lo largo del planeta y es un acto de afirmación hacia la creciente internacionalización de la lucha informal anarquista que se está produciendo en algunos países de latino-américa, hacia la revuelta griega, hacia lxs compañerxs italianxs que están siendo objeto de represión y hostigamiento, hacia las diferentes luchas contra las prisiones en Alemania, Francia, Italia [ 1 , 2 ], Grecia y España; hacia Tamara, compañera anarquista recientemente apresada, hacia la resistencia del pueblo Mapuche enfrentado contra los estados chileno y argentino y contra las grandes multinacionales del capitalismo internacional; hacia las diferentes comunidades mexicanas que se levantan frente a esa genocida guerra a fuego lento y hacia todas aquellas personas que luchan contra el capitalismo y lo resisten [ 1 , 2 , 3 ]. Las muestras de solidaridad [ 1 , 2 , 3 ] no se han hecho esperar.

En el estado español, coincidiendo con el fin de año, se han realizado diferentes actos de apoyo hacia las personas presas. A los comunicados y convocatorias en Euskal Herria [ 1 , 2 , 3 , 4 ], hay que sumar las ya tradicionales marchas de antorchas por lxs presxs políticxs catalanes [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] y las que se realizan cada fin de año en recuerdo de lxs presxs o por el cierre de los centros de internamiento de inmigrantes, en distintas localidades del estado español [ 1 , 2 , 3 , 4 ].

AMADEU CASELLAS NO INICIARÁ LA HUELGA DE HAMBRE QUE HABÍA ANUNCIADO EN SU ÚLTIMO COMUNICADO. La campaña por su libertad continua adelante: 23 Enero 2010 Ateneu Popular de Nou Barris
URGENTE, Viernes 15 de Enero 2010, nueva audiencia en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre la petición por parte de la fiscalía de Philadelphia para ejecutar sin audiencia a MUMIA ABU-JAMAL.

Noticias relacionadas: Tamara [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ] + Amadeu [ 1 , 2 , 3 ] + Ingreso en prisión de Rodrigo del 4F [ 1 , 2 ] + Euskal Herria [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ] + Lucha contra las largas condenas [ 1 , 2 ] + Centros de menores [ 1 , 2 ] + Detención Asel Luzarraga en Chile [ 1 , 2 , 3 ] + Lucha del pueblo Mapuche [ 1 , 2 ] + Núria Pórtulas [ 1 , 2 ] + Alfonso Kubotan [1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ].

+ info::: Represión ::: Presxs a la calle ::: Tamara A La Calle

imc - bcn - Fri Jan 08, 2010 09:56 (ca)

GRÈCIA. TOTS ELS DESEMBRES.

La condemna en el judici contra l'anarquista grec Ilia Nikolaou, dies abans de complir-se un any de la mort a sang freda del jove Alexandros Grigoropoulos a mans d'un policia que va sortir de caça, va ser l'avantsala de la nova revolta que va tornar a esclatar en els carrers de nombroses poblacions de Grècia i en la seva capital Atenes. A mesura que s'acostava la data, s'havien produït continus atacs de grups feixistes en col·laboració amb la policia, a cases i grups anarquistes, el que va incrementar la tensió. Després del canvi de govern mesos abans i l'enorme endeutament de l'estat grec, es va instaurar una nova política de "seguretat" que, sota el lema "democràcia i mà dura", pretenia anticipar-se a una possible revolta popular, als esdeveniments derivats de l'aniversari de la mort d'Alexis i a les repercussions de les vagues. La resposta davant aquesta situació, va ser major que la de l'any passat. Manifestacions, okupacions, enfrontaments amb la policia, atacs a comissaries, marxes i tot tipus d'accions, es van anar reproduint al mateix temps que practicaven nombroses detencions.

Les mostres de suport i solidaritat [ 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 ] amb la revolta a Grècia i els detinguts, han cobrat dimensió internacional, i el record d'Alexis a tornat a dur als carrers de Grècia l'esperit de l'insurrecció.

Compte de suport detinguts

+ info::: Grecia-libertaria ::: Indymedia Athens ::: Pobles

Indymedia Barcelona >>

IMC network

USA

© 2001-2024 Independent Media Centre Ireland. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Independent Media Centre Ireland. Disclaimer | Privacy